Kanotur på Varde Å

Velkommen forældre

Få gode oplevelser sammen ..

Vil I gerne være sammen i familien i et aktivt samvær ude i naturen - og lære jeres børn at være selvhjulpne, initiativrige og eventyrlystne...?

God forældreopbakning er vigtig, hvis en spejdergruppe skal fungere optimalt. Det gøres bedst ved at følge med i programmet, sørge for at barnet deltager hver gang og ellers melde afbud ved hindringer for deltagelse, snak med barnet om de oplevelser, han eller hun har som spejder, og vær på den måde en aktiv del af spejderarbejdet.

En gang om året indkalder gruppen til grupperådsmøde (generalforsamling), hvor gruppestyrelsen og lederne fortæller om planerne for spejderarbejdet i gruppen.

Det vil naturligvis glæde os, såfremt du / I også kan afsé tid til at hjælpe lidt: måske bage en kage, hjælpe med vedligeholdelse eller rengøring af hus et par gange årligt eller hjælpe med salg af juletræer nogle timer en weekend i december..